Cộng hòa Đô-mi-ni-ca

53 trên 111
Các mức độ thông thạo: Trung bình
Điểm số EF EPI: 514
Điểm trung bình toàn cầu: 502
Vị trí trong Châu Mỹ Latinh: 11 of 20
Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp
 • Trung bình toàn cầu

Điểm địa lý

Các vùng

 • Yuma531
 • Ozama523
 • Cibao Norte501
 • Cibao Sur497
 • Higuamo480
 • Valdesia473
 • Cibao Nordeste458

Các thành phố

 • Santo Domingo523
 • Santiago500

Điểm nhân khẩu học

Giới tính

Nữ giới: 513

Nam giới: 516

Tuổi

 • 18-20 tuổi

 • 21-25 tuổi

 • 26-30 tuổi

 • 31-40 tuổi

 • 41+ tuổi

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.