Cộng hòa Đô-mi-ni-ca

Thấp Điểm số EF EPI 499 Vị trí trong Châu Mỹ Latinh #7/19
48trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Cộng hòa Đô-mi-ni-ca
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#33 / 44 Rất thấp
2014
#23 / 63 Trung bình
2015
#24 / 70 Trung bình
2016
#23 / 72 Trung bình
2017
#26 / 80 Trung bình
2018
#37 / 88 Trung bình
2019
#44 / 100 Trung bình
2020
#48 / 100 Thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)