Rwanda

Rất thấp Điểm số EF EPI 408 Vị trí trong Châu Phi #13/13
rwanda
95trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Rwanda
  • Trung bình

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)