Người israel

54 trên 113
Điểm số EF EPI:514
Điểm trung bình toàn cầu:493
Vị trí trong Trung Đông: 1 / 13
Tải xuống tờ thông tin

Xu hướng EF EPI

Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp

Điểm địa lý

Các vùng

 • Haifa544
 • Tel Aviv537
 • Jerusalem502
 • Northern496
 • Central484

Các thành phố

 • Haifa547
 • Tel Aviv524
 • Jerusalem500

Điểm nhân khẩu học

Giới tính

Nữ giới: 498

Nam giới: 531

Tuổi

 • 18-20 tuổi

 • 21-25 tuổi

 • 26-30 tuổi

 • 31-40 tuổi

 • 41+ tuổi

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.