Paraguay

Trung bình Điểm số EF EPI 517 Vị trí trong Châu Mỹ Latinh #4/19
39trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Paraguay
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2019
#45 / 100 Trung bình
2020
#39 / 100 Trung bình