Gioóc-đan-ni

96 trên 113
Điểm số EF EPI:431
Điểm trung bình toàn cầu:493
Vị trí trong Trung Đông: 9 / 13
Tải xuống tờ thông tin

Xu hướng EF EPI

Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp

Điểm địa lý

Các vùng

 • Central Region448
 • South Region436
 • North Region372

Các thành phố

 • Amman470
 • Irbid464
 • Zarqa437

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.