Gioóc-đan-ni

90 trên 111
Các mức độ thông thạo: Rất thấp
Điểm số EF EPI: 443
Điểm trung bình toàn cầu: 502
Vị trí trong Trung Đông: 8 of 12
Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp
 • Trung bình toàn cầu

Điểm địa lý

Các thành phố

 • Amman460
 • Irbid459

Điểm nhân khẩu học

Giới tính

Nữ giới: 427

Nam giới: 464

Tuổi

 • 18-20 tuổi

 • 21-25 tuổi

 • 26-30 tuổi

 • 31-40 tuổi

 • 41+ tuổi

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.