Hàn Quốc

Trung bình Điểm số EF EPI 545 Vị trí trong Châu Á #4/24
32trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Hàn Quốc
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#13 / 44 Trung bình
2012
#21 / 54 Trung bình
2013
#24 / 60 Trung bình
2014
#24 / 63 Trung bình
2015
#27 / 70 Trung bình
2016
#27 / 72 Trung bình
2017
#30 / 80 Trung bình
2018
#31 / 88 Trung bình
2019
#37 / 100 Trung bình
2020
#32 / 100 Trung bình

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)