Cộng hòa Séc

Cao Điểm số EF EPI 580 Vị trí trong Châu Âu #17/34
19trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Cộng hòa Séc
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#19 / 44 Trung bình
2012
#11 / 54 Cao
2013
#20 / 60 Trung bình
2014
#19 / 63 Trung bình
2015
#18 / 70 Cao
2016
#16 / 72 Cao
2017
#20 / 80 Cao
2018
#20 / 88 Cao
2019
#23 / 100 Cao
2020
#19 / 100 Cao

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)