Nhà nước Palestine

92 trên 113
Điểm số EF EPI:445
Điểm trung bình toàn cầu:493
Vị trí trong Trung Đông: 8 / 13
Tải xuống tờ thông tin

Xu hướng EF EPI

Mức độ
  • Rất cao
  • Cao
  • Trung bình
  • Thấp
  • Rất thấp

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.