Thái Lan

Rất thấp Điểm số EF EPI 47,61 Vị trí trong Châu Á #17/25
So sánh quốc gia hoặc khu vực

Tóm tắt

 • Thái Lan
 • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2011
#42 / 44 Rất thấp
2012
#53 / 54 Rất thấp
2013
#55 / 60 Rất thấp
2014
#48 / 63 Rất thấp
2015
#62 / 70 Rất thấp
2016
#56 / 72 Rất thấp
2017
#53 / 80 Thấp
2018
#64 / 88 Thấp
2019
#74 / 100 Rất thấp

Mức độ thông thạo theo khu vực và thành phố

  • Central
   50.10
  • North
   48.92
  • South
   45.02
  • Northeast
   43.32
  • Bangkok
   50.70
  • Nonthaburi City
   50.22
  • Chiang Mai
   49.95
  • Chonburi
   47.29
  • Khon Kaen
   45.98

Năng lực anh ngữ theo giớI tính

So sánh

So sánh các quốc gia và khuc vực dựa trên các đặc tính quan trọng như năng lực Anh ngữ, Thu nhập quốc dân, và mức chi tiêu cho Giáo dục.

So sánh