Belarus

Trung bình Điểm số EF EPI 513 Vị trí trong Châu Âu #27/34
40trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Belarus
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2018
#38 / 88 Trung bình
2019
#47 / 100 Thấp
2020
#40 / 100 Trung bình

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)