Các Tiểu VQ Ả Rập Thống nhất

71 trên 113
Điểm số EF EPI:486
Điểm trung bình toàn cầu:493
Vị trí trong Trung Đông: 4 / 13
Tải xuống tờ thông tin

Xu hướng EF EPI

Mức độ
 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất thấp

Điểm địa lý

Các vùng

 • Dubai510
 • Abu Dhabi470
 • Sharjah461
 • Ajman455

Các thành phố

 • Dubai510
 • Abu dhabi471
 • Al Ain467

Làm bàI kiểm tra Miễn phí

Hãy làm bài kiểm tra tiếng Anh EF SET và nhận bảng điểm về khả năng nghe & đọc hiểu của bạn. Mọi lúc, mọi nơi.