Nicaragua

Thấp Điểm số EF EPI 455 Vị trí trong Châu Mỹ Latinh #16/19
73trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Nicaragua
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2018
#72 / 88 Rất thấp
2019
#62 / 100 Thấp
2020
#73 / 100 Thấp

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)