Bolivia

Trung bình Điểm số EF EPI 504 Vị trí trong Châu Mỹ Latinh #6/19
46trên 100 quốc gia

Tóm tắt

  • Bolivia
  • Trung bình

Xu hướng EF EPI

2018
#61 / 88 Thấp
2019
#51 / 100 Thấp
2020
#46 / 100 Trung bình

Năng lực anh ngữ theo giớI tính (%)