EF

Khởi đầu tương lai quốc tế

Thành công trong học tập bắt đầu từ đây

Chương trình Cao đẳng, Dự bị Đại học và Sau Đại học của EF được thiết kế giúp trang bị cho sinh viên quốc tế những kỹ năng ngôn ngữ và học tập cần thiết cho bậc học sau phổ thông. Dù bạn chọn con đường nào, chúng tôi đều đồng hành giúp bạn phát huy tối đa tiềm năng bản thân.

Nhận tài liệu miễn phí TÌM HIỂU

Các điểm đến mà bạn yêu thích

HẠN CHÓT ĐĂNG KÝ

Nhập học tháng 9
Nộp đơn trước 31 tháng 8

Nhập học tháng 1
Nộp đơn trước tháng 11

Nhập học tháng 4
Nộp đơn trước tháng 2

Nhập học tháng 6
Nộp đơn trước 31 tháng 5

Đăng ký ngay

Gặp chúng tôi

Tìm hiểu thêm về các chương trình của chúng tôi, trao đổi với Tư vấn viên

và đặt câu hỏi để chúng tôi giúp giải đáp thắc mắc cho bạn.

Bắt đầu bước kế tiếp

Yêu cầu gởi thông tin
Chi phí khóa học