Nhận ghi danh kỳ tháng 1 - bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay.
Đảm bảo chuyển tiếp đại học
Đảm bảo chuyển tiếp đại học

Đảm bảo chuyển tiếp đại học

Chọn ngôn ngữ
Chọn điểm đến
Chương trình kết hợp ngôn ngữ và các kỹ năng học thuật sẽ giúp bạn học tập thành công ở bậc học cao hơn.
20Quốc gia
10Ngôn ngữ
50 Điểm trường

Chương trình

Khóa học kết hợp học ngôn ngữ và các môn học thuật. Bạn sẽ đạt được sự lưu loát trong việc sử dụng ngôn ngữ với chương trình đào tạo được cá nhân hóa, đồng thời bạn cũng sẽ được tạo điều kiện theo đuổi các lựa chọn học tập hoặc nghề nghiệp của mình.
EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chúng tôi tự tin rằng phương pháp học tập của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được tiến bộ tối đa, chúng tôi đảm bảo điều đó. Tham dự tất cả các lớp học của bạn, làm tất cả các bài tập và bạn sẽ nâng cao một cấp độ sau mỗi sáu tuần - nếu không, bạn sẽ học miễn phí cho đến khi đạt yêu cầu.

Gặp chúng tôi

...
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi