Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 979 177 753
Đảm bảo chuyển tiếp đại học
Đảm bảo chuyển tiếp đại học

Đảm bảo chuyển tiếp đại học

Chọn ngôn ngữ
Chọn điểm đến
Chương trình kết hợp ngôn ngữ và các kỹ năng học thuật sẽ giúp bạn học tập thành công ở bậc học cao hơn.
20Quốc gia
10Ngôn ngữ
50 Điểm trường

Chương trình

Khóa học kết hợp học ngôn ngữ và các môn học thuật. Bạn sẽ đạt được sự lưu loát trong việc sử dụng ngôn ngữ với chương trình đào tạo được cá nhân hóa, đồng thời bạn cũng sẽ được tạo điều kiện theo đuổi các lựa chọn học tập hoặc nghề nghiệp của mình.
EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.

Gặp chúng tôi

...
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi