Trường chúng tôi đã mở cửa - EF đảm bảo việc học tập an toàn trong Covid-19
Các khoá học
Các khoá học

Các chương trình

Tất cả danh mục

Chương trình Nền tảng và Chuyển tiếp

Chương trình Nền tảng và Chuyển tiếp của EF (EF University Preparation Abroad) sẽ giúp bạn đạt được khả năng Anh ngữ và các...

Đọc thêm

Bằng Cao đẳng Cấp tốc

Lấy bằng Tốt nghiệp Trung học và bằng Cao đẳng Đại cương thông qua một khóa học ngôn ngữ chuyên sâu và học thuật bắt đầu tại EF Seattle.