Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 979 177 753

Đăng ký khóa học với EF

Chi phí chương trình bao gồm những gì?
  • Học phí khóa học Dự bị Đại học bạn đã lựa chọn

  • Chỗ ở tại gia đình bản xứ EF bao gồm các bữa ăn sáng và tối hoặc tại kí túc xá EF (xem trang điểm trường)

  • Chi phí khóa học trực tuyến trước và sau khóa học (dành cho tất cả các khóa học tiếng Anh)

  • Chương trình hoạt động ngoại khóa hàng tuần

Tài liệu khoá học EF

Bạn cần sử dụng Tài liệu Khoá học của EF để tuân thủ chương trình học và chi phí sẽ được cập nhật trong quá trình tư vấn khoá học.

Ngày khai giảng

Khoá học khai giảng vào tháng 9, 1, 4 và tháng 6.

Làm thế nào để đến điểm trường EF của tôi?

EF có thể tổ chức cả chuyến bay và dịch vụ đưa đón. Chỉ cần liên hệ với văn phòng EF gần nhất của bạn để được hỗ trợ.

Những chi phí tôi cần thanh toán ngay bây giờ?

Phí ghi danh và Bảo hiểm huỷ khoá học cần thanh toán tại thời điểm ghi danh

Tôi có cần bảo hiểm du lịch hay không?

Vì an toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, tất cả học viên tham gia khoá học tại EF International Language Campuses đều phải có bảo hiểm du lịch. EF đưa ra chính sách bảo hiểm thông qua đối tác của chúng tôi là Công ty Bảo hiểm Erika Ltd., bao gồm bảo hiểm du lịch toàn diện được tùy chỉnh và bao gồm các quyền lợi liên quan bệnh tật, tai nạn, hồi hương, gián đoạn, mất trộm, sự đình trễ và trách nhiệm. Tìm thông tin chi tiết tại erikainsurance.com

Bảo hiểm hủy khoá học

Bảo hiểm huỷ khoá học EF có sẵn khi bạn ghi danh và sẽ tính phí một lần duy nhất, không được hoàn trả. Điều này bảo vệ bạn trước việc hủy bỏ chuyến đi với lý do bệnh tật trước khi khởi hành.

Các điểm đến yêu thích

Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi