Đăng kí trên mạng

Thật dễ dàng khi bạn muốn đăng ký chương trình EF! Hãy vào trang "Đăng ký trực tuyến", gọi cho chúng tôi, hoặc điền vào đơn PDF và gửi cho văn phòng chúng tôi

EF Du học ngôn ngữ dài hạn

Dành cho học viên từ 16 tuổi trở lên

EF Du học ngôn ngữ

Dành cho sinh viên và người đi làm

EF Cao đẳng, Dự bị Đại học và Sau Đại học

Dành cho học viên từ 16 tuổi trở lên