EF

Đầu tư cho ước mơ

TRẢI NGHIỆM DU HỌC TUYỆT VỜI

Đạt sự lưu loát, du lịch vòng quanh thế giới, mở rộng mạng lưới quốc tế và bắt đầu cho một tương lai toàn cầu. Hãy ghi danh các khóa học trong thời gian 6, 9 hoặc 11 tháng khai giảng vào tháng 1, 4, 6 hoặc 9.

Xem tất cả các ưu đãi Tìm hiểu thêm

Các điểm đến mà bạn yêu thích

Định hướng để đạt sự lưu loát

Khóa học kết hợp học ngôn ngữ và các môn học thuật. Bạn sẽ đạt được sự lưu loát trong việc sử dụng ngôn ngữ với chương trình đào tạo được cá nhân hóa, đồng thời bạn cũng sẽ được tạo điều kiện theo đuổi các lựa chọn học tập hoặc nghề nghiệp của mình.

GẶP GỠ CHUYÊN GIA TƯ VẤN DU HỌC

Gặp chúng tôi

Tìm hiểu thêm về các chương trình của chúng tôi, trao đổi với Tư vấn viên

và đặt câu hỏi để chúng tôi giúp giải đáp thắc mắc cho bạn.

Phí chương trình

Bắt đầu bước kế tiếp

Yêu cầu gởi thông tin
Chi phí khóa học