Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Thế giới đang chờ bạn
Thế giới đang chờ bạn

Thế giới đang chờ bạn

Chọn ngôn ngữ
Chọn điểm đến
Khám phá thế giới, trải nghiệm một nền văn hóa mới, kết bạn từ 100 quốc gia - và chuẩn bị cho tương lai toàn cầu của bạn. Khai giảng vào thứ Hai hằng tuần, khóa học từ hai tuần đến cả năm.
10Ngôn ngữ
50Điểm trường
150+Chương trình đào tạo
EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.

Gặp chúng tôi

...
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi