Thông tin mới nhất về du lịch, ngôn ngữ và văn hóa từ EF Education First
Menu

Alex W

Born and raised in the North of England, I'm a huge fan of all things green and hilly. My passion for travel was sparked by international rowing, and I’ve been lucky enough to collect passport stamps from all over the world. Find me on Instagram @lexylouisewood

Tất cả các bài viết từ Alex W

Tại sao bạn nên ở với gia đình bản xứ khi đi du học ngôn ngữ?
6 lý do bạn nên sống cùng sinh viên quốc tế