GO Blog | EF Blog Vietnam
Thông tin mới nhất về du lịch, ngôn ngữ và văn hóa từ EF Education First
Menu

Giao tiếp

2 Các bài viết
Tạo dựng các mối quan hệ quốc tế quan trọng như thế nào
4 phút đọc 4 min

Kỹ năng tạo dựng các mối quan hệ là một kỹ năng khá phổ biến trong môi trường làm việc nhưng ngày na...

KỲ NGHỈ: CHIA TAY BƯU THIẾP, CHÀO ĐÓN MẶT CƯỜI
7 phút đọc 7 min

Hãy tưởng tượng cái thời khi mọi người thực hiện một chuyến đi, và trong cả quá trình, bạn chẳng ngh...