GO Blog | EF Blog Vietnam
Thông tin mới nhất về du lịch, ngôn ngữ và văn hóa từ EF Education First
Menu

Kết nối

3 Các bài viết
Tạo dựng các mối quan hệ quốc tế quan trọng như thế nào
4 phút đọc 4 min

Kỹ năng tạo dựng các mối quan hệ là một kỹ năng khá phổ biến trong môi trường làm việc nhưng ngày na...

Du lịch tự do hay du học ngôn ngữ cho năm gap year của bạn?
5 phút đọc 5 min

Du lịch luôn là một trong những trải nghiệm tuyệt với nhất của mỗi chúng ta. Bạn sẽ khám phá những n...

10 Điều Nên Tránh Khi Làm Việc Trong Môi Trường Quốc Tế
3 phút đọc 3 min

Khi làm việc ở nước ngoài hoặc trong các nhóm với nhiều người từ khắp nơi trên thế giới, bạn phải nh...