Các chương trình học
Lựa chọn

Các chương trình tại Bắc Kinh

Học tiếng Hoa tại Bắc Kinh là một cách tuyệt vời để hòa nhập trọn vẹn vào văn hóa và lịch sử của Trung Quốc cũng là cơ hội để bạn nâng cao trình độ tiếng Hoa. Hãy đến học Tiếng Hoa tại Bắc Kinh trong những lớp học qui mô nhỏ với các giáo viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi. Trung tâm của Trung Hoa cổ đại sẽ nằm ngay sau lưng bạn.

Tìm kiếm chương trình học theo độ tuổi