Chia sẻ về EF EPI

Bảng xếp hạng năng lực Anh ngữ lớn nhất thế giới

Giới thiệu ấn bản thứ 6

Xem các đoạn phim

Các Mức Độ Thông Thạo:

 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất Thấp
Đọc thêm

Việt Nam

31 TRÊN 72 QUỐC GIA
Các Mức Độ Thông Thạo: Trung bình
Điểm số EF EPI: 54,06
Xem tất cả các nước

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

72 Quốc gia

Cách thức xếp hạng quốc gia dựa trên mức độ thông thạo tiếng Anh của người trưởng thành?

950.000 người trưởng thành

Số lượng người làm bài kiểm tra tiếng Anh của EF trong năm 2015.

Tiếng Anh tốt hơn, thu nhập cao hơn

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy trình độ tiếng Anh cao mang lại thu nhập cao hơn và chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Phụ nữ giỏi tiếng Anh hơn nam giới

Trong hầu hết các quốc gia tham gia khảo sát, phụ nữ có kết quả cao hơn nam giới.

TÓM TẮT TỔNG QUAN

BẢNG XẾP HẠNG THEO KHU VỰC

 • Các Mức Độ Thông Thạo:

  • Rất cao
  • Cao
  • Trung bình
  • Thấp
  • Rất Thấp
  Đọc thêm

Tìm hiểu thêm về các báo cáo EF EPI

EF EPI-s

EF English Proficiency Index for Schools

Bảng xếp hạng năng lực ngôn ngữ EF (EF EPI-s) là công trình nghiên cứu khả năng tiếp thu Tiếng Anh dành cho học sinh cấp 2 và cấp 3.

EF EPI-c

EF English Proficiency Index for Companies 2016

Chỉ số Thông thạo Anh ngữ EF dành cho các Công ty (English Proficiency Index for Companies hay EF EPI-c) là đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của lực lượng lao động toàn cầu.

Tham gia EF EPI

Tham gia vào báo cáo EF EPI tiếp theo bằng cách thực hiện EF SET – bài kiểm tra tiếng Anh tiêu chuẩn miễn phí đầu tiên trên thế giới.

Xem các đoạn phim Tham gia ngay