Chia sẻ về EF EPI

Nhật Bản

Thấp Điểm số EF EPI: 51,69 #10/19 ở Châu Á
SO SÁNH QUỐC GIA
35 TRÊN 72 QUỐC GIA
SO SÁNH QUỐC GIA

TÓM TẮT

 • $37.920,00
  Worldbank, 2009-2013 Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người được tính dựa trên sức mua tương đương được chuyển đổi sang tiền tệ quốc tế. Một đơn vị tiền tệ quốc tế có sức mua tương đương với một đô la Mỹ tại Mỹ. Mức trung bình toàn cầu của các quốc gia EF EPI khảo sát là 27,845 đô la Mỹ với biên độ từ 2,890 đô la Mỹ (Cam-pu-chia) đến 128,530 đô la Mỹ (Ca-ta). Đóng
 • 90,6%
  Worldbank, 2013 Mức độ sử dụng Internet cho biết tỷ lệ dân số của quốc gia có kết nối Internet. Kết quả trung bình toàn cầu 2014 của các quốc gia EF EPI khảo sát là 56.8% với biên độ từ 6.0% (Cam-pu-chia) đến 95.1% (Na Uy). Đóng
 • 9,6%
  Worldbank, 2006-2013 Các số liệu của Ngân hàng Thế giới thể hiện tỷ lệ phần trăm tổng chi tiêu chính phủ dành cho giáo dục. Tỷ lệ trung bình toàn cầu đối với các nước tham gia EF EPI từ 2010-2013 là 14.0% với biên độ từ 7.3% (A-déc-bai-dan) đến 31.3% (Thái Lan). Đóng
 • 11,52
  UN Human Development Reports, 2013 Số năm đào tạo trung bình là “số năm đi học trung bình của người dân từ 25 tuổi trở lên, được chuyển đổi từ mức độ học vấn của những người từ 25 tuổi trở lên dựa vào thời gian đào tạo chính thức của mỗi cấp độ. Mức trung vị 2013 của các quốc gia tham gia EF EPI là 9.2 năm với biên độ từ 2.5 (Y-ê-men ) đến 12.9 (Đức). Đóng
 • 126.919.659
  CIA World Factbook, 2014 Dân số là yếu tố có biên độ lớn nhất từ Lúc-xăm-bua với 520,672 người đến Trung Quốc với 1.36 tỷ người. Các số liệu của 2014 được lấy từ tài liệu CIA Thế giới Factbook (Dữ liệu thế giới của CIA). Đóng
 • Nhật Bản
 • Trung bình

XU HƯỚNG EF EPI

#14 / 44 Trung bình
2011
#21 / 52 Trung bình
2012
#26 / 60 Trung bình
2013
#26 / 63 Trung bình
2014
#30 / 70 Trung bình
2015
#35 / 72 Thấp
2016

MỨC ĐỘ THÔNG THẠO THEO KHU VỰC VÀ THÀNH PHỐ

  • Kanto
   53.45
  • Kansai
   52.63
  • Chubu
   52.19
  • Kyushu
   51.67
  • Chugoku
   51.34
  • Tohoku
   50.21
  • Hokkaido
   49.46
  • Tokyo
   54.81
  • Kobe
   54.51
  • Kyoto
   53.92
  • Nagoya
   53.11
  • Osaka
   52.18
  • Sapporo
   51.55
  • Yokohama
   51.52
  • Fukuoka
   51.43

NĂNG LỰC ANH NGỮ THEO GIỚI TÍNH

#35 Nhật Bản Điểm số EF EPI: 51,69

Các Mức Độ Thông Thạo:

 • Rất cao
 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Rất Thấp
Đọc thêm

SO SÁNH

So sánh các quốc gia và khuc vực dựa trên các đặc tính quan trọng như năng lực Anh ngữ, Thu nhập quốc dân, và mức chi tiêu cho Giáo dục.

Nhật Bản vs. Chọn Quốc gia

SO SÁNH

Tìm hiểu thêm về các báo cáo EF EPI

EF EPI-s

EF English Proficiency Index for Schools

Bảng xếp hạng năng lực ngôn ngữ EF (EF EPI-s) là công trình nghiên cứu khả năng tiếp thu Tiếng Anh dành cho học sinh cấp 2 và cấp 3.

EF EPI-c

EF English Proficiency Index for Companies 2016

Chỉ số Thông thạo Anh ngữ EF dành cho các Công ty (English Proficiency Index for Companies hay EF EPI-c) là đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của lực lượng lao động toàn cầu.

Tham gia EF EPI

EF Standard English Test

Tham gia vào báo cáo EF EPI tiếp theo bằng cách thực hiện EF SET – bài kiểm tra tiếng Anh tiêu chuẩn miễn phí đầu tiên trên thế giới.