Khóa học Studio lãnh đạo toàn cầu
Khóa học Studio lãnh đạo toàn cầu

Khóa học Studio lãnh đạo toàn cầu

Nâng cao kỹ năng lãnh đạo của bạn, học các kỹ thuật tranh luận và phát triển khả năng giải quyết vấn đề của bạn.
20 / 25 Số tiết/ tuần
(40 phút/ tiết)
Khóa học studio bao gồm bốn buổi mỗi ngày chia giữa các buổi lý thuyết ngôn ngữ và các buổi thực hành.
 • Tuổi
  Từ 14-18
 • Hình thức chuyến đi:
  Du học nhóm
 • Số tiết/ ngày:
  4x40 phút, tại Mỹ 5x40 phút
 • Hình thức chỗ ở:
  Gia đình bản xứ, Ký túc xá trong trường

Các hội thảo hàng ngày của bạn hướng tới một bài thuyết trình cuối khóa, sẽ giải quyết một vấn đề toàn cầu lớn.

Dự án:Tranh luận các vấn đề toàn cầu

Điểm trường:New York Thornwood, New York, London St. Albans, Oxford Brookes

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chương trình học tại EF đảm bảo bạn có thể tiến bộ sau mỗi 6 tuần, khi tham gia đầy đủ lớp học và thực hiện bài tập theo hướng dẫn; bạn có thể tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực cá nhân. Nếu không bạn sẽ được tiếp tục học miễn phí cho đến khi trình độ tiến bộ như cam kết.