Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Khóa học Studio lãnh đạo toàn cầu
Khóa học Studio lãnh đạo toàn cầu

Khóa học Studio lãnh đạo toàn cầu

Nâng cao kỹ năng lãnh đạo của bạn, học các kỹ thuật tranh luận và phát triển khả năng giải quyết vấn đề của bạn.
20 / 25 Số tiết/ tuần
(40 phút/ tiết)
Khóa học studio bao gồm bốn buổi mỗi ngày chia giữa các buổi lý thuyết ngôn ngữ và các buổi thực hành.
 • Tuổi
  Từ 14-18
 • Hình thức chuyến đi:
  Du học nhóm
 • Số tiết/ ngày:
  4x40 phút, tại Mỹ 5x40 phút
 • Hình thức chỗ ở:
  Gia đình bản xứ, Ký túc xá trong trường

Các hội thảo hàng ngày của bạn hướng tới một bài thuyết trình cuối khóa, sẽ giải quyết một vấn đề toàn cầu lớn.

Dự án:Tranh luận các vấn đề toàn cầu

Điểm trường:New York Thornwood, New York, London St. Albans, Oxford Brookes

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.