Trường chúng tôi đã mở cửa - EF đảm bảo việc học tập an toàn trong Covid-19
Anh ngữ Kinh doanh
Anh ngữ Kinh doanh

Anh ngữ Kinh doanh

Nâng cao trình độ Anh ngữ và học thêm các kỹ năng kinh doanh.
32 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
4 tiết ngôn ngữ trên iLab
10 tiết chuyên đề kinh doanh
2 bài giảng thuyết trình

Mô tả:
Có được các công cụ và kỹ năng để thành công trong kinh doanh đồng thời đạt được hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc kinh doanh. Từ việc học từ vựng quan trọng đến thông thạo thư từ chuyên nghiệp, bạn sẽ học cách giao tiếp hiệu quả. Các lớp học được giảng dạy bằng cách sử dụng các công cụ học tập hiện đại và đích thực và các nghiên cứu điển hình.

Có tại:
London, Manchester, St. Julian’s, Chicago, New York, Miami Beach, San Francisco, Boston, Toronto, Sydney

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chúng tôi tự tin rằng phương pháp học tập của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được tiến bộ tối đa, chúng tôi đảm bảo điều đó. Tham dự tất cả các lớp học của bạn, làm tất cả các bài tập và bạn sẽ nâng cao một cấp độ sau mỗi sáu tuần - nếu không, bạn sẽ học miễn phí cho đến khi đạt yêu cầu.