Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Anh ngữ Kinh doanh
Anh ngữ Kinh doanh

Anh ngữ Kinh doanh

Nâng cao trình độ Anh ngữ và học thêm các kỹ năng kinh doanh.
32 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
4 tiết ngôn ngữ trên iLab
10 tiết chuyên đề kinh doanh
2 bài giảng thuyết trình

Mô tả:
Có được các công cụ và kỹ năng để thành công trong kinh doanh đồng thời đạt được hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc kinh doanh. Từ việc học từ vựng quan trọng đến thông thạo thư từ chuyên nghiệp, bạn sẽ học cách giao tiếp hiệu quả. Các lớp học được giảng dạy bằng cách sử dụng các công cụ học tập hiện đại và đích thực và các nghiên cứu điển hình.

Có tại:
London, Manchester, St. Julian’s, Chicago, New York, Miami Beach, San Francisco, Boston, Toronto, Sydney

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.