Anh ngữ Kinh doanh
Anh ngữ Kinh doanh

Anh ngữ Kinh doanh

Nâng cao trình độ Anh ngữ và học thêm các kỹ năng kinh doanh.
32 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
4 tiết ngôn ngữ trên iLab
10 tiết chuyên đề kinh doanh
2 bài giảng thuyết trình

Mô tả:
Có được các công cụ và kỹ năng để thành công trong kinh doanh đồng thời đạt được hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc kinh doanh. Từ việc học từ vựng quan trọng đến thông thạo thư từ chuyên nghiệp, bạn sẽ học cách giao tiếp hiệu quả. Các lớp học được giảng dạy bằng cách sử dụng các công cụ học tập hiện đại và đích thực và các nghiên cứu điển hình.

Có tại:
London, Manchester, St. Julian’s, Chicago, New York, Miami Beach, San Francisco, Boston, Toronto, Sydney

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chương trình học tại EF đảm bảo bạn có thể tiến bộ sau mỗi 6 tuần, khi tham gia đầy đủ lớp học và thực hiện bài tập theo hướng dẫn; bạn có thể tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực cá nhân. Nếu không bạn sẽ được tiếp tục học miễn phí cho đến khi trình độ tiến bộ như cam kết.