Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Chương trình thực tập
Chương trình thực tập

Chương trình thực tập

Học tập những kỹ năng cần thiết để giành được công việc mà bạn mơ ước.
32/26 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

Mô tả:
Chương trình này kết hợp thời gian thực tập từ 50 giờ trở lên với Khóa học Chuyên sâu EF tối thiểu 4 tuần. Trong giờ học, bạn sẽ cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình cũng như học các kỹ thuật viết hồ sơ cá nhân và phỏng vấn làm việc. Sau giờ học, bạn sẽ hoàn thiện khả năng ngôn ngữ mới của mình bằng cách làm việc ở vị trí bán thời gian - không được trả lương tại một công ty chuyên nghiệp. Bạn sẽ phát triển các kỹ năng ngôn ngữ theo ngành cụ thể và có được kinh nghiệm làm việc quốc tế có giá trị. Khi kết thúc chương trình, bạn sẽ nhận được Chứng chỉ Thực tập của EF.

Có tại:
Tất cả các điểm trường tại Anh, Ireland, Malta, South Africa, Úc, New Zealand, Đức, Pháp, Nhật, Trung Quốc, Ý và Tây Ban Nha (trừ Malaga).

Bạn cần kỳ thực tập dài?
Hãy tìm hiểu khóa thực tập kết hợp khóa học của chúng tôi. Một chương trình 3 + 3 (3 tháng học ngôn ngữ và 3 tháng thực tập) hoặc một chương trình 6 + 3 (6 tháng học ngôn ngữ và 3 tháng thực tập). Gọi cho chúng tôi để có chi tiết.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.