Chương trình thực tập
Chương trình thực tập

Chương trình thực tập

Học tập những kỹ năng cần thiết để giành được công việc mà bạn mơ ước.
32/26 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

Mô tả:
Chương trình này kết hợp thời gian thực tập từ 50 giờ trở lên với Khóa học Chuyên sâu EF tối thiểu 4 tuần. Trong giờ học, bạn sẽ cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình cũng như học các kỹ thuật viết hồ sơ cá nhân và phỏng vấn làm việc. Sau giờ học, bạn sẽ hoàn thiện khả năng ngôn ngữ mới của mình bằng cách làm việc ở vị trí bán thời gian - không được trả lương tại một công ty chuyên nghiệp. Bạn sẽ phát triển các kỹ năng ngôn ngữ theo ngành cụ thể và có được kinh nghiệm làm việc quốc tế có giá trị. Khi kết thúc chương trình, bạn sẽ nhận được Chứng chỉ Thực tập của EF.

Có tại:
Tất cả các điểm trường tại Anh, Ireland, Malta, South Africa, Úc, New Zealand, Đức, Pháp, Nhật, Trung Quốc, Ý và Tây Ban Nha (trừ Malaga).

Bạn cần kỳ thực tập dài?
Hãy tìm hiểu khóa thực tập kết hợp khóa học của chúng tôi. Một chương trình 3 + 3 (3 tháng học ngôn ngữ và 3 tháng thực tập) hoặc một chương trình 6 + 3 (6 tháng học ngôn ngữ và 3 tháng thực tập). Gọi cho chúng tôi để có chi tiết.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chương trình học tại EF đảm bảo bạn có thể tiến bộ sau mỗi 6 tuần, khi tham gia đầy đủ lớp học và thực hiện bài tập theo hướng dẫn; bạn có thể tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực cá nhân. Nếu không bạn sẽ được tiếp tục học miễn phí cho đến khi trình độ tiến bộ như cam kết.