Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Chương trình tình nguyện viên
Chương trình tình nguyện viên

Chương trình tình nguyện viên

Hoàn thiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn trong thời gian tham gia tình nguyện viên tại một tổ chức, công ty ở nước ngoài.
32 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

Mô tả:
Chương trình kết hợp kinh nghiệm tình nguyện từ 50 giờ trở lên với khóa học ngôn ngữ EF tối thiểu 8 tuần. Ngoài việc đạt được sự trôi chảy trong khóa học ngôn ngữ của bạn với các bài học tương tác trong và ngoài lớp học, bạn sẽ làm giàu thêm vốn hiểu biết của mình về ngôn ngữ này bằng cách làm tình nguyện viên bán thời gian tại một tổ chức địa phương. Bạn sẽ phát triển các kỹ năng ngôn ngữ chuyên biệt và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường quốc tế - tất cả đều được ghi nhận với Chứng chỉ Tình nguyện viên EF.

Có tại:
Costa Rica; các điểm trường tại Mỹ và Canada (trừ Vancouver và Đảo Vancouver). Tất cả các điểm trường tại Anh, Ireland, Malta, South Africa, Úc, New Zealand, Pháp, Đức, Nhật, Ý, Tây Ban Nha.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.