Khóa học Cơ bản
Khóa học Cơ bản

Khóa học Cơ bản

Tập trung vào giao tiếp và tận hưởng khoảng thời gian rảnh để khám phá và thực hành ngoài lớp.
20 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
2 tiết ngôn ngữ trên iLab
2 bài giảng thuyết trình
Mô tả: Kết hợp nhiều thời gian rảnh rỗi ở nước ngoài với 20 tiết học ngôn ngữ buổi sáng và buổi chiều một tuần (tổng thời gian học là 13 giờ 20 phút) - kết hợp các tiết ngôn ngữ tổng quát, tiết học dự án và bài giảng thuyết trình.

Khóa học này tập trung vào việc hiểu và nói ngôn ngữ trong các tình huống thực tế. Bạn sẽ được hưởng lợi từ các tài liệu toàn diện, hướng dẫn được cá nhân hóa và giờ học tương tác.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chương trình học tại EF đảm bảo bạn có thể tiến bộ sau mỗi 6 tuần, khi tham gia đầy đủ lớp học và thực hiện bài tập theo hướng dẫn; bạn có thể tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực cá nhân. Nếu không bạn sẽ được tiếp tục học miễn phí cho đến khi trình độ tiến bộ như cam kết.