Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Khóa học Cơ bản
Khóa học Cơ bản

Khóa học Cơ bản

Tập trung vào giao tiếp và tận hưởng khoảng thời gian rảnh để khám phá và thực hành ngoài lớp.
20 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
2 tiết ngôn ngữ trên iLab
2 bài giảng thuyết trình
Mô tả: Kết hợp nhiều thời gian rảnh rỗi ở nước ngoài với 20 tiết học ngôn ngữ buổi sáng và buổi chiều một tuần (tổng thời gian học là 13 giờ 20 phút) - kết hợp các tiết ngôn ngữ tổng quát, tiết học dự án và bài giảng thuyết trình.

Khóa học này tập trung vào việc hiểu và nói ngôn ngữ trong các tình huống thực tế. Bạn sẽ được hưởng lợi từ các tài liệu toàn diện, hướng dẫn được cá nhân hóa và giờ học tương tác.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.