Trường chúng tôi đã mở cửa - EF đảm bảo việc học tập an toàn trong Covid-19
Khóa học Tổng quát
Khóa học Tổng quát

Khóa học Tổng quát

Hiểu cơ bản về một ngoại ngữ thông qua một khóa học toàn diện.
26 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
4 tiết ngôn ngữ trên iLab
4 tiết chuyên đề
2 bài giảng thuyết trình

Mô tả:
Khóa học được biên soạn cẩn thận gồm 26 tiết học hàng tuần (tổng thời gian học là 17 giờ 20 phút), lớp học vào buổi sáng và buổi chiều, được thiết kế để giúp bạn nâng cao cấp độ một khóa học sau mỗi sáu tuần. Các bài học ngôn ngữ tổng quát của chúng tôi xây dựng ngữ pháp và từ vựng của bạn, trong khi các tiết học dự án của chúng tôi cải thiện kỹ năng nghiên cứu và giao tiếp của bạn thông qua công việc thực tế phù hợp với sở thích của bạn.

Bao gồm 4 tiết chuyên đề, tập trung vào việc học về các chủ đề bạn yêu thích và giúp bạn đạt được kết quả học tập; cho dù là bạn chỉ muốn học văn hoá mới hay đang chuẩn bị cho kỳ thi chính thức.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chúng tôi tự tin rằng phương pháp học tập của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được tiến bộ tối đa, chúng tôi đảm bảo điều đó. Tham dự tất cả các lớp học của bạn, làm tất cả các bài tập và bạn sẽ nâng cao một cấp độ sau mỗi sáu tuần - nếu không, bạn sẽ học miễn phí cho đến khi đạt yêu cầu.