Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Khóa học Tổng quát
Khóa học Tổng quát

Khóa học Tổng quát

Hiểu cơ bản về một ngoại ngữ thông qua một khóa học toàn diện.
26 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
4 tiết ngôn ngữ trên iLab
4 tiết chuyên đề
2 bài giảng thuyết trình

Mô tả:
Khóa học được biên soạn cẩn thận gồm 26 tiết học hàng tuần (tổng thời gian học là 17 giờ 20 phút), lớp học vào buổi sáng và buổi chiều, được thiết kế để giúp bạn nâng cao cấp độ một khóa học sau mỗi sáu tuần. Các bài học ngôn ngữ tổng quát của chúng tôi xây dựng ngữ pháp và từ vựng của bạn, trong khi các tiết học dự án của chúng tôi cải thiện kỹ năng nghiên cứu và giao tiếp của bạn thông qua công việc thực tế phù hợp với sở thích của bạn.

Bao gồm 4 tiết chuyên đề, tập trung vào việc học về các chủ đề bạn yêu thích và giúp bạn đạt được kết quả học tập; cho dù là bạn chỉ muốn học văn hoá mới hay đang chuẩn bị cho kỳ thi chính thức.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.