Khóa học Tổng quát
Khóa học Tổng quát

Khóa học Tổng quát

Hiểu cơ bản về một ngoại ngữ thông qua một khóa học toàn diện.
26 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
4 tiết ngôn ngữ trên iLab
4 tiết chuyên đề
2 bài giảng thuyết trình

Mô tả:
Khóa học được biên soạn cẩn thận gồm 26 tiết học hàng tuần (tổng thời gian học là 17 giờ 20 phút), lớp học vào buổi sáng và buổi chiều, được thiết kế để giúp bạn nâng cao cấp độ một khóa học sau mỗi sáu tuần. Các bài học ngôn ngữ tổng quát của chúng tôi xây dựng ngữ pháp và từ vựng của bạn, trong khi các tiết học dự án của chúng tôi cải thiện kỹ năng nghiên cứu và giao tiếp của bạn thông qua công việc thực tế phù hợp với sở thích của bạn.

Bao gồm 4 tiết chuyên đề, tập trung vào việc học về các chủ đề bạn yêu thích và giúp bạn đạt được kết quả học tập; cho dù là bạn chỉ muốn học văn hoá mới hay đang chuẩn bị cho kỳ thi chính thức.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chương trình học tại EF đảm bảo bạn có thể tiến bộ sau mỗi 6 tuần, khi tham gia đầy đủ lớp học và thực hiện bài tập theo hướng dẫn; bạn có thể tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực cá nhân. Nếu không bạn sẽ được tiếp tục học miễn phí cho đến khi trình độ tiến bộ như cam kết.