Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Singapore
Singapore

Singapore

Hãy đăng ký học tiếng Anh ở Singapore với EF để có cơ hội khám phá sự pha trộn độc đáo các ảnh hưởng văn hóa của thành phố-quốc gia này trong cảnh quan nhiệt đới ngoạn mục.

Singpapore là một đô thị mang đẳng cấp quốc tế nhất Châu Á. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức và được sử dụng rộng rãi, giúp...

Đọc thêm
Tất cả danh mục