Kỳ học tháng 9/2024 vẫn còn nhận đăng ký, gọi cho EF 1800 234 586 (miễn phí)
Singapore
Singapore

Singapore

Du học Singapore với EF và hòa mình trong môi trường quốc tế đích thực của đảo quốc phong cảnh hữu tình này.

Singapore được bao bọc bởi một bến cảng lung linh ánh nước, và thành phố-quốc gia này này bao gồm một đảo chính và 63 đảo...

Đọc thêm
Tất cả danh mục