Ảnh hưởng của EF

Tại EF, chúng tôi luôn tìm cách thay đổi để thế giới tốt đẹp hơn. Các chương trình của chúng tôi giúp thách thức những thành kiến, thúc đẩy sự đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau trên khắp thế giới.

Tạo ảnh hưởng từ việc thấu hiểu

Nâng cao giáo dục

Chúng tôi kết nối các cá nhân trên toàn cầu để chia sẻ kiến thức với nhau, học cách thấu hiểu bản thân và thế giới.

Khuyến khích sự đồng cảm

Chúng tôi đầu tư vào việc tạo ra các nền tảng học tập thúc đẩy sự đồng cảm và hiểu biết giữa các nền văn hóa để tạo ra cơ hội.

Phát triển cộng đồng

Chúng tôi hợp tác với các cộng đồng tại nơi chúng tôi sinh sống, du lịch và làm việc để bảo tồn văn hóa địa phương, hướng đến ảnh hưởng bền vững.

Tham gia cùng chúng tôi để góp phần tạo nên sự khác biệt

Nếu bạn đang tìm kiếm công việc với cơ hội đi khắp thế giới, mở đường cho riêng bạn và lan tỏa ảnh hưởng, thì bạn chính là mẫu người mà chúng tôi đang tìm kiếm.