Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Anh ngữ chuyên ngành Khách sạn & Du lịch
Anh ngữ chuyên ngành Khách sạn & Du lịch

Anh ngữ chuyên ngành Khách sạn & Du lịch

Tìm hiểu từ những điều tốt nhất và tăng cường kiến thức về ngành công nghiệp khách sạn và du lịch trong thời gian hoàn thiện khả năng ngôn ngữ mới của bạn cùng với các trường hợp thực tế trực tiếp từ các chuỗi khách sạn hàng đầu.

Bao gồm một loạt các chủ đề quản lý khách sạn, các bài học hàng ngày của bạn gồm các bài lý thuyết và thực hành trong và sẽ sử dụng các tài liệu nghiên cứu điển hình nổi tiếng của Harvard Business School Publishing.

Có tại:
Miami Beach, Brighton và Sydney

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.