Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Anh ngữ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế
Anh ngữ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế

Anh ngữ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế

Kết hợp học tiếng Anh với cách nhìn tự do vào thế giới luôn thay đổi của kinh doanh quốc tế và các vấn đề hiện tại.

Chương trình này giúp bạn học các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết trong chuyên ngành. Các lớp học tập trung vào các chủ đề toàn cầu như các vấn đề nhân đạo, gìn giữ hòa bình, nền kinh tế toàn cầu và môi trường. Trong suốt chương trình, bạn sẽ nghiên cứu bằng cách sử dụng các nguồn tư liệu mới nhất dành riêng cho các vấn đề quốc tế.

Có tại:
New York và Oxford

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.