Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
EF Remote Work & Study
EF Remote Work & Study

EF Remote Work & Study

Work remotely while you complete your language studies.
20 Lessons / week
(40 minutes each lesson)

16 General Language Lessons

02 Project Sessions

02 Lecture Sessions

 • Level:
  Beginner to Advanced
 • Start Date:
  Every 6 weeks
 • Length:
  4 to 12 weeks
 • Online pre-course:
  From enrollment

Description:
Study on your terms as you continue your job remotely from your chosen destination. Specially designed with the busy professional in mind, you can continue your job remotely and take your language classes in morning or evening blocks, depending on what suits your schedule.

Our campuses are equipped with designated co-working spaces, ideally suited to remote work. You'll also get the opportunity to mingle and network with other like-minded professionals from around the world.

Available in:
Fall, winter and spring: London, Manchester, Malta St. Julian's and Malaga.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.