Luyện thi TOEIC
Luyện thi TOEIC

Luyện thi TOEIC

Tăng cơ hội nghề nghiệp quốc tế của bạn
32 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
4 tiết ngôn ngữ trên iLab
10 tiết chuyên đề luyện thi
2 bài giảng thuyết trình

Mô tả:
The Test of English for International Communication (TOEIC) đánh giá tiếng Anh được sử dụng tại nơi làm việc. Các công ty trên khắp thế giới sử dụng TOEIC để xác định liệu kỹ năng ngôn ngữ của nhân viên tiềm năng có phù hợp hay không.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chương trình học tại EF đảm bảo bạn có thể tiến bộ sau mỗi 6 tuần, khi tham gia đầy đủ lớp học và thực hiện bài tập theo hướng dẫn; bạn có thể tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực cá nhân. Nếu không bạn sẽ được tiếp tục học miễn phí cho đến khi trình độ tiến bộ như cam kết.