Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Luyện thi TOEIC
Luyện thi TOEIC

Luyện thi TOEIC

Tăng cơ hội nghề nghiệp quốc tế của bạn
32 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
4 tiết ngôn ngữ trên iLab
10 tiết chuyên đề luyện thi
2 bài giảng thuyết trình

Mô tả:
The Test of English for International Communication (TOEIC) đánh giá tiếng Anh được sử dụng tại nơi làm việc. Các công ty trên khắp thế giới sử dụng TOEIC để xác định liệu kỹ năng ngôn ngữ của nhân viên tiềm năng có phù hợp hay không.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.