Khóa ngôn ngữ phát triển công việc
Khóa ngôn ngữ phát triển công việc

Khóa ngôn ngữ phát triển công việc

Nâng cao trình độ Anh ngữ và học thêm các kỹ năng kinh doanh
32 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
4 tiết ngôn ngữ trên iLab
10 tiết chuyên đề kinh doanh
2 bài giảng thuyết trình

Mô tả:
Được thiết kế để cung cấp cho các chuyên gia những công cụ tốt hơn để đạt được mục tiêu của họ, khóa học sáng tạo này có thể được sử dụng để tối ưu hóa cơ hội tìm kiếm việc làm của bạn, ở trong nước hoặc nước ngoài. Thông qua sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, bạn sẽ học được các kỹ năng cần thiết để tối đa hóa triển vọng việc làm của mình.

Có tại:
London và Manchester

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chương trình học tại EF đảm bảo bạn có thể tiến bộ sau mỗi 6 tuần, khi tham gia đầy đủ lớp học và thực hiện bài tập theo hướng dẫn; bạn có thể tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực cá nhân. Nếu không bạn sẽ được tiếp tục học miễn phí cho đến khi trình độ tiến bộ như cam kết.