Trường chúng tôi đã mở cửa - EF đảm bảo việc học tập an toàn trong Covid-19
Khóa ngôn ngữ phát triển công việc
Khóa ngôn ngữ phát triển công việc

Khóa ngôn ngữ phát triển công việc

Nâng cao trình độ Anh ngữ và học thêm các kỹ năng kinh doanh
32 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
4 tiết ngôn ngữ trên iLab
10 tiết chuyên đề kinh doanh
2 bài giảng thuyết trình

Mô tả:
Được thiết kế để cung cấp cho các chuyên gia những công cụ tốt hơn để đạt được mục tiêu của họ, khóa học sáng tạo này có thể được sử dụng để tối ưu hóa cơ hội tìm kiếm việc làm của bạn, ở trong nước hoặc nước ngoài. Thông qua sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, bạn sẽ học được các kỹ năng cần thiết để tối đa hóa triển vọng việc làm của mình.

Có tại:
London và Manchester

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chúng tôi tự tin rằng phương pháp học tập của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được tiến bộ tối đa, chúng tôi đảm bảo điều đó. Tham dự tất cả các lớp học của bạn, làm tất cả các bài tập và bạn sẽ nâng cao một cấp độ sau mỗi sáu tuần - nếu không, bạn sẽ học miễn phí cho đến khi đạt yêu cầu.