Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Khóa ngôn ngữ phát triển công việc
Khóa ngôn ngữ phát triển công việc

Khóa ngôn ngữ phát triển công việc

Nâng cao trình độ Anh ngữ và học thêm các kỹ năng kinh doanh
32 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
4 tiết ngôn ngữ trên iLab
10 tiết chuyên đề kinh doanh
2 bài giảng thuyết trình

Mô tả:
Được thiết kế để cung cấp cho các chuyên gia những công cụ tốt hơn để đạt được mục tiêu của họ, khóa học sáng tạo này có thể được sử dụng để tối ưu hóa cơ hội tìm kiếm việc làm của bạn, ở trong nước hoặc nước ngoài. Thông qua sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, bạn sẽ học được các kỹ năng cần thiết để tối đa hóa triển vọng việc làm của mình.

Có tại:
London và Manchester

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.