Trường chúng tôi đã mở cửa - EF đảm bảo việc học tập an toàn trong Covid-19
Du học theo nhóm
Du học theo nhóm

Du học theo nhóm

Dành cho học sinh tuổi từ 7-14 tuổi và 15-18 tuổi đi theo nhóm muốn nâng cao khả năng ngôn ngữ và trải nghiệm nền văn hóa mới.
26 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)Dành cho:
Học viên từ 13 - 16 tuổi với mục tiêu thông thạo Anh ngữ và kết bạn quốc tế.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chúng tôi tự tin rằng phương pháp học tập của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được tiến bộ tối đa, chúng tôi đảm bảo điều đó. Tham dự tất cả các lớp học của bạn, làm tất cả các bài tập và bạn sẽ nâng cao một cấp độ sau mỗi sáu tuần - nếu không, bạn sẽ học miễn phí cho đến khi đạt yêu cầu.