Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Du học theo nhóm
Du học theo nhóm

Du học theo nhóm

Dành cho học sinh tuổi từ 7-14 tuổi và 15-18 tuổi đi theo nhóm muốn nâng cao khả năng ngôn ngữ và trải nghiệm nền văn hóa mới.
26 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)Dành cho:
Học viên từ 13 - 16 tuổi với mục tiêu thông thạo Anh ngữ và kết bạn quốc tế.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.