Trường chúng tôi đã mở cửa - EF đảm bảo việc học tập an toàn trong Covid-19
Du học theo nhóm
Du học theo nhóm

Du học theo nhóm

Dành cho học sinh tuổi từ 7-14 tuổi và 15-18 tuổi đi theo nhóm muốn nâng cao khả năng ngôn ngữ và trải nghiệm nền văn hóa mới.
26 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)Dành cho:
Học viên từ 13 - 16 tuổi với mục tiêu thông thạo Anh ngữ và kết bạn quốc tế.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chương trình học tại EF đảm bảo bạn có thể tiến bộ sau mỗi 6 tuần, khi tham gia đầy đủ lớp học và thực hiện bài tập theo hướng dẫn; bạn có thể tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực cá nhân. Nếu không bạn sẽ được tiếp tục học miễn phí cho đến khi trình độ tiến bộ như cam kết.