Trường chúng tôi đã mở cửa - EF đảm bảo việc học tập an toàn trong Covid-19
Luyện thi GMAT
Luyện thi GMAT

Luyện thi GMAT

Sẵn sàng thành công trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị
32 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
4 tiết ngôn ngữ trên iLab
10 tiết luyện thi GMAT chuyên đề
2 bài giảng thuyết trình

Mô tả:
The Graduate Management Admission Test (GMAT) đo lường khả năng viết phân tích và giải quyết vấn đề quan trọng đối với sự thành công trong kinh doanh và quản lý. Hơn 2.100 trường đại học sử dụng kỳ thi GMAT trong quá trình tuyển sinh của họ vào một loạt các chương trình MBA.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chúng tôi tự tin rằng phương pháp học tập của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được tiến bộ tối đa, chúng tôi đảm bảo điều đó. Tham dự tất cả các lớp học của bạn, làm tất cả các bài tập và bạn sẽ nâng cao một cấp độ sau mỗi sáu tuần - nếu không, bạn sẽ học miễn phí cho đến khi đạt yêu cầu.