Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Luyện thi GMAT
Luyện thi GMAT

Luyện thi GMAT

Sẵn sàng thành công trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị
32 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
4 tiết ngôn ngữ trên iLab
10 tiết luyện thi GMAT chuyên đề
2 bài giảng thuyết trình

Mô tả:
The Graduate Management Admission Test (GMAT) đo lường khả năng viết phân tích và giải quyết vấn đề quan trọng đối với sự thành công trong kinh doanh và quản lý. Hơn 2.100 trường đại học sử dụng kỳ thi GMAT trong quá trình tuyển sinh của họ vào một loạt các chương trình MBA.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.