Luyện thi GMAT
Luyện thi GMAT

Luyện thi GMAT

Sẵn sàng thành công trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị
32 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
4 tiết ngôn ngữ trên iLab
10 tiết luyện thi GMAT chuyên đề
2 bài giảng thuyết trình

Mô tả:
The Graduate Management Admission Test (GMAT) đo lường khả năng viết phân tích và giải quyết vấn đề quan trọng đối với sự thành công trong kinh doanh và quản lý. Hơn 2.100 trường đại học sử dụng kỳ thi GMAT trong quá trình tuyển sinh của họ vào một loạt các chương trình MBA.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chương trình học tại EF đảm bảo bạn có thể tiến bộ sau mỗi 6 tuần, khi tham gia đầy đủ lớp học và thực hiện bài tập theo hướng dẫn; bạn có thể tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực cá nhân. Nếu không bạn sẽ được tiếp tục học miễn phí cho đến khi trình độ tiến bộ như cam kết.