Trường chúng tôi đã mở cửa - EF đảm bảo việc học tập an toàn trong Covid-19
Luyện thi IELTS
Luyện thi IELTS

Luyện thi IELTS

Chứng nhận trình độ Anh ngữ của bạn cho mục đích học tập hoặc chuyên môn nghề nghiệp.
32 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
4 tiết ngôn ngữ trên iLab
10 tiết chuyên đề luyện thi IELTS
2 bài giảng thuyết trình

Mô tả:
IELTS, Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế, được chấp nhận là bằng chứng về trình độ ngôn ngữ cho hơn 9.000 tổ chức học thuật, nghề nghiệp và chính phủ. Đây là chứng nhận bắt buộc để được nhập học vào các trường đại học và thị thực sinh viên ở nhiều quốc gia nói tiếng Anh. .

Các khóa luyện thi nhanh:
Các khóa học 2 tuần tại Cambridge dành cho sinh viên có kỹ năng ngôn ngữ nâng cao.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chúng tôi tự tin rằng phương pháp học tập của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được tiến bộ tối đa, chúng tôi đảm bảo điều đó. Tham dự tất cả các lớp học của bạn, làm tất cả các bài tập và bạn sẽ nâng cao một cấp độ sau mỗi sáu tuần - nếu không, bạn sẽ học miễn phí cho đến khi đạt yêu cầu.