Luyện thi IELTS
Luyện thi IELTS

Luyện thi IELTS

Chứng nhận trình độ Anh ngữ của bạn cho mục đích học tập hoặc chuyên môn nghề nghiệp.
32 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
4 tiết ngôn ngữ trên iLab
10 tiết chuyên đề luyện thi IELTS
2 bài giảng thuyết trình

Mô tả:
IELTS, Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế, được chấp nhận là bằng chứng về trình độ ngôn ngữ cho hơn 9.000 tổ chức học thuật, nghề nghiệp và chính phủ. Đây là chứng nhận bắt buộc để được nhập học vào các trường đại học và thị thực sinh viên ở nhiều quốc gia nói tiếng Anh. .

Các khóa luyện thi nhanh:
Các khóa học 2 tuần tại Cambridge dành cho sinh viên có kỹ năng ngôn ngữ nâng cao.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chương trình học tại EF đảm bảo bạn có thể tiến bộ sau mỗi 6 tuần, khi tham gia đầy đủ lớp học và thực hiện bài tập theo hướng dẫn; bạn có thể tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực cá nhân. Nếu không bạn sẽ được tiếp tục học miễn phí cho đến khi trình độ tiến bộ như cam kết.