Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Luyện thi IELTS
Luyện thi IELTS

Luyện thi IELTS

Chứng nhận trình độ Anh ngữ của bạn cho mục đích học tập hoặc chuyên môn nghề nghiệp.
32 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
4 tiết ngôn ngữ trên iLab
10 tiết chuyên đề luyện thi IELTS
2 bài giảng thuyết trình

Mô tả:
IELTS, Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế, được chấp nhận là bằng chứng về trình độ ngôn ngữ cho hơn 9.000 tổ chức học thuật, nghề nghiệp và chính phủ. Đây là chứng nhận bắt buộc để được nhập học vào các trường đại học và thị thực sinh viên ở nhiều quốc gia nói tiếng Anh. .

Các khóa luyện thi nhanh:
Các khóa học 2 tuần tại Cambridge dành cho sinh viên có kỹ năng ngôn ngữ nâng cao.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.