Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Các kỳ thi ngôn ngữ
Các kỳ thi ngôn ngữ

Các kỳ thi ngôn ngữ

Các kỳ thi ngôn ngữ khác cho chuyên môn cao hơn
32 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)


10 tiết chuyên đề
Mô tả:
Chuẩn bị cho các kỳ thi ngôn ngữ chính thức như DALF, DELE, DELF, HSK, và các kỳ thi khác. Các chứng chỉ này được công nhận trên toàn cầu, tăng cường hồ sơ cá nhân, hồ sơ học tập và công việc quốc tế.

Tiếng Pháp: Le Diplôme d’Études en Langue Française (DELF), Le Diplôme Approfondi en Langue Française (DALF), Certificat Européen de Langue Française (Certificat de Français) Diplôme de français professionnel des Affairs. Diplôme de français professionnel tourisme et hôtellerie B1

Tiếng Đức: Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, Goethe-Zertifikat

Tiếng Mandarin: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

Tiếng Nhật: Japanese Language Proficiency Test (JLPT) levels N3-N5

Tiếng Tây Ban Nha: Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Diploma Superior de Español de Los Negocios (DSEN) and Diploma Intermedio de Español de Los Negocios (DIEN)

Tiếng Italia: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI), Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS)

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.