Trường chúng tôi đã mở cửa - EF đảm bảo việc học tập an toàn trong Covid-19
Các kỳ thi ngôn ngữ
Các kỳ thi ngôn ngữ

Các kỳ thi ngôn ngữ

Các kỳ thi ngôn ngữ khác cho chuyên môn cao hơn
32 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)


10 tiết chuyên đề
Mô tả:
Chuẩn bị cho các kỳ thi ngôn ngữ chính thức như DALF, DELE, DELF, HSK, và các kỳ thi khác. Các chứng chỉ này được công nhận trên toàn cầu, tăng cường hồ sơ cá nhân, hồ sơ học tập và công việc quốc tế.

Tiếng Pháp: Le Diplôme d’Études en Langue Française (DELF), Le Diplôme Approfondi en Langue Française (DALF), Certificat Européen de Langue Française (Certificat de Français) Diplôme de français professionnel des Affairs. Diplôme de français professionnel tourisme et hôtellerie B1

Tiếng Đức: Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, Goethe-Zertifikat

Tiếng Mandarin: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

Tiếng Nhật: Japanese Language Proficiency Test (JLPT) levels N3-N5

Tiếng Tây Ban Nha: Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Diploma Superior de Español de Los Negocios (DSEN) and Diploma Intermedio de Español de Los Negocios (DIEN)

Tiếng Italia: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI), Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS)

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chúng tôi tự tin rằng phương pháp học tập của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được tiến bộ tối đa, chúng tôi đảm bảo điều đó. Tham dự tất cả các lớp học của bạn, làm tất cả các bài tập và bạn sẽ nâng cao một cấp độ sau mỗi sáu tuần - nếu không, bạn sẽ học miễn phí cho đến khi đạt yêu cầu.