Các kỳ thi ngôn ngữ
Các kỳ thi ngôn ngữ

Các kỳ thi ngôn ngữ

Các kỳ thi ngôn ngữ khác cho chuyên môn cao hơn
32 Tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)


10 tiết chuyên đề
Mô tả:
Chuẩn bị cho các kỳ thi ngôn ngữ chính thức như DALF, DELE, DELF, HSK, và các kỳ thi khác. Các chứng chỉ này được công nhận trên toàn cầu, tăng cường hồ sơ cá nhân, hồ sơ học tập và công việc quốc tế.

Tiếng Pháp: Le Diplôme d’Études en Langue Française (DELF), Le Diplôme Approfondi en Langue Française (DALF), Certificat Européen de Langue Française (Certificat de Français) Diplôme de français professionnel des Affairs. Diplôme de français professionnel tourisme et hôtellerie B1

Tiếng Đức: Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, Goethe-Zertifikat

Tiếng Mandarin: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

Tiếng Nhật: Japanese Language Proficiency Test (JLPT) levels N3-N5

Tiếng Tây Ban Nha: Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Diploma Superior de Español de Los Negocios (DSEN) and Diploma Intermedio de Español de Los Negocios (DIEN)

Tiếng Italia: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI), Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS)

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chương trình học tại EF đảm bảo bạn có thể tiến bộ sau mỗi 6 tuần, khi tham gia đầy đủ lớp học và thực hiện bài tập theo hướng dẫn; bạn có thể tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực cá nhân. Nếu không bạn sẽ được tiếp tục học miễn phí cho đến khi trình độ tiến bộ như cam kết.