Khóa học Tổng quát
Khóa học Tổng quát

Khóa học Tổng quát

Một khóa học ngôn ngữ toàn diện
26 Số tiết/ tuần
(40 phút/ tiết)
16 Tiết tổng quát

04 Học phần dự án 

04 Tiết học chuyên đề 

02 Học phần thuyết giảng

 • Cấp độ:
  Cơ bản đến cao cấp
 • Khai giảng:
  Thứ Hai hằng tuần
 • Khóa học:
  Từ 2 - 52 tuần
 • Học trực tuyến trước khóa học:
  Từ lúc ghi danh
 • Học trực tuyến sau khi kết thúc
  3 tháng, dành cho tất cả các khóa tiếng Anh
 • Hình thức chuyến đi:
  Cá nhân hoặc theo nhóm

Mô tả:
Hiểu rõ về các nguyên tắc cơ bản của một ngôn ngữ. Trọng tâm là giao tiếp rõ ràng bằng ngôn ngữ hàng ngày. Khóa học có cấu trúc cẩn thận gồm 26 bài học hàng tuần (tổng thời gian học là 17 giờ 20 phút), được tổ chức vào buổi sáng và buổi chiều, được thiết kế để giúp bạn nâng cao cấp độ một khóa học sau mỗi sáu tuần. Sự kết hợp giữa các bài học ngôn ngữ chung và các buổi học dự án sẽ tập trung vào việc hiểu và nói ngôn ngữ trong các tình huống thực tế.

Hệ thống giảng dạy của chúng tôi kết hợp học tập kỹ thuật số với các bài học trên lớp học và sẽ giúp bạn tận dụng tối đa các lớp học ngôn ngữ tổng quát.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chương trình học tại EF đảm bảo bạn có thể tiến bộ sau mỗi 6 tuần, khi tham gia đầy đủ lớp học và thực hiện bài tập theo hướng dẫn; bạn có thể tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực cá nhân. Nếu không bạn sẽ được tiếp tục học miễn phí cho đến khi trình độ tiến bộ như cam kết.