Khóa học Summer
Khóa học Summer

Khóa học Summer

Kết hợp việc học ngôn ngữ của bạn với các hoạt động ngoại khóa thú vị.
20 Số tiết/ tuần
(40 phút/ tiết)
16 Tiết học tổng quát

02 Học phần dự án 

02 Học phần thuyết giảng

  • Cấp độ:
    Cơ bản đến Cao cấp
  • Khai giảng:
    Thứ Hai, chỉ vào mùa hè (Tháng 6 - Tháng 8) (Lưu ý: với Úc, New Zealand và Nam Phi từ Tháng 1 - Tháng 3)
  • Hình thức chuyến đi:
    Cá nhân hoặc theo nhóm

Mô tả:
Kết hợp một kỳ nghỉ thư giãn ở nước ngoài với 20 buổi học ngoại ngữ buổi sáng và buổi chiều mỗi tuần (tổng thời gian học là 13 giờ 20 phút). Các bài học ngôn ngữ chung và các buổi dự án của chúng tôi sẽ tập trung vào việc hiểu và nói ngôn ngữ trong các tình huống thực tế.

Phương pháp giảng dạy của chúng tôi kết hợp học tập kỹ thuật số với các bài học truyền thống, dựa trên lớp học và sẽ giúp bạn tận dụng tối đa các lớp học ngôn ngữ tổng quát.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chương trình học tại EF đảm bảo bạn có thể tiến bộ sau mỗi 6 tuần, khi tham gia đầy đủ lớp học và thực hiện bài tập theo hướng dẫn; bạn có thể tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực cá nhân. Nếu không bạn sẽ được tiếp tục học miễn phí cho đến khi trình độ tiến bộ như cam kết.