5 phút kiểm tra kỹ năng nói EF SET

Hãy thử bài kiểm tra giọng nói mới của EF SET để đánh giá ngay khả năng phát âm và độ trôi chảy tiếng Anh của bạn!

Cho phép truy cập vào micro của bạn bằng cách nhấp vào bên dưới