Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Bằng Cao đẳng Cấp tốc
Bằng Cao đẳng Cấp tốc

Bằng Cao đẳng Cấp tốc

Lấy bằng Tốt nghiệp Trung học và bằng Cao đẳng Đại cương thông qua một khóa học ngôn ngữ chuyên sâu và học thuật bắt đầu tại EF Seattle.
32 Tiết/ tuần
(40 phút/ tiết)

Yêu cầu trình độ Tiếng Anh

  • Chương trình 11 tháng: IELTS 4.0, TOEFL 343 PBT/19 iBT, UPiBT 33 hoặc EF SET 41
  • Chương trình 9 tháng: IELTS 4.5, TOEFL 410 PBT/34 iBT, UPiBT 39 hoặc EF SET 46
  • Chương trình 6 tháng: IELTS 5.0, TOEFL 510/62 iBT, UPiBT 45 hoặc EF SET 51
  • Độ dài
    6 tháng / 9 tháng / 11 tháng

Tổng quan chương trình

Chương trình Cao đẳng Cấp tốc của EF dành cho những học sinh chưa tốt nghiệp trung học, cơ hội lấy bằng tốt nghiệp trung học và bằng cao đẳng tại Mỹ. Chương trình được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn đầu tiên học tại EF Seattle, nơi bạn sẽ củng cố và tăng cường khả năng thông thạo tiếng Anh và kỹ năng viết học thuật. Giai đoạn hai bao gồm hai năm học tập, nơi bạn sẽ nhận được bằng tốt nghiệp trung học và bằng cao đẳng tại một trường đại học đối tác. Bạn sẽ tốt nghiệp sớm hơn các bạn cùng lớp ở quê nhà ít nhất một năm; giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí. Sau khi hoàn thành bằng cấp cao đẳng của mình, bạn có thể chọn tiếp tục học đại học bằng cách chuyển các tín chỉ để hoàn thành bằng cử nhân đầy đủ.

Đời sống tại trường ở Mỹ

Khi theo học giai đoạn 2 của chương trình, bạn sẽ được học tập và sinh hoạt cùng với các bạn sinh viên Mỹ, từ đó bạn có thể nâng cao trình độ tiếng Anh, đồng thời nhận bằng Trung học Phổ thông và Cao đẳng. Bạn sẽ được lựa chon học tại khuôn viên của trường Green River Community College, Seatlle Central Community College hoặc Pierce College tại tiểu bang Washington. Cố vấn Đại học của EF sẽ tư vấn giúp bạn chọn trường và ngành học phù hợp nhất.

Đảm bảo vào đại học

Chương trình đảm bảo bạn sẽ được chuyển tiếp thành công vào một chương trình Cao đẳng trong danh sách đối tác đáng tin cậy của chúng tôi, nơi bạn sẽ tốt nghiệp với bằng cấp cần thiết cho sự thành công.

Địa điểm

Giai đoạn 1: EF Seattle

Giai đoạn 2: Tại một trong các trường đối tác - lựa chọn giữa Green River College, Seattle Central College và Pierce College tại Mỹ.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.