Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Luyện thi IELTS
Luyện thi IELTS

Luyện thi IELTS

Chứng minh khả năng ngôn ngữ của bạn cho mục đích học tập hoặc nghề nghiệp.
32 tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
10 tiết chuyên đề
4 tiết ngôn ngữ trên iLab
2 bài giảng thuyết trình
  • Level:
    Intermediate / Advanced
  • Độ dài
    Trong suốt kỳ học cuối
  • Khai giảng:
    Tháng 1/ Tháng 4/ Tháng 6/ Tháng 9

Chứng minh sự thông thạo
Chương trình này lý tưởng cho những viên học cần học tập hoặc làm việc, nơi tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp.

Mô tả kỳ thi
IELTS, Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế, là yêu cầu tuyển sinh của nhiều trường ở các nước Anh, Ireland, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand. Được công nhận bởi nhiều trường đại học, nhà tuyển dụng, các tổ chức học thuật, sở di trú và các tổ chức chính phủ.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.