Trường chúng tôi đã mở cửa - EF đảm bảo việc học tập an toàn trong Covid-19
Luyện thi TOEFL & TOEIC
Luyện thi TOEFL & TOEIC

Luyện thi TOEFL & TOEIC

Đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh theo kiểu Bắc Mỹ của bạn trong môi trường làm việc hoặc học tập hàng ngày.
32 tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
10 tiết chuyên đề
4 tiết ngôn ngữ trên iLab
2 bài giảng thuyết trình
  • Level:
    Intermediate / Advanced
  • Độ dài
    Trong suốt kỳ học cuối
  • Khai giảng:
    Tháng 1/ Tháng 4/ Tháng 6/ Tháng 9

Chứng minh sự thông thạo
Đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh Bắc Mỹ của bạn trong môi trường làm việc hoặc học tập hàng ngày. Đây là chương trình lý tưởng cho các bạn muốn ghi danh vào đại học hoặc phát triển công việc quốc tế tại Bắc Mỹ.

Mô tả kỳ thi
Bài kiểm tra TOEFL đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong học thuật ở khu vực Bắc Mỹ. Bài kiểm tra TOEIC đánh giá khả năng tiếng Anh trong môi trường làm việc thực tế.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Chương trình học tại EF đảm bảo bạn có thể tiến bộ sau mỗi 6 tuần, khi tham gia đầy đủ lớp học và thực hiện bài tập theo hướng dẫn; bạn có thể tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực cá nhân. Nếu không bạn sẽ được tiếp tục học miễn phí cho đến khi trình độ tiến bộ như cam kết.