Bạn đã đăng ký khóa học EF và đang có câu hỏi? Gọi EF +84 398 606 734
Luyện thi TOEFL & TOEIC
Luyện thi TOEFL & TOEIC

Luyện thi TOEFL & TOEIC

Đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh theo kiểu Bắc Mỹ của bạn trong môi trường làm việc hoặc học tập hàng ngày.
32 tiết/ tuần
(Tiết/ ngày)

16 tiết tiếng Anh tổng quát
10 tiết chuyên đề
4 tiết ngôn ngữ trên iLab
2 bài giảng thuyết trình
  • Level:
    Intermediate / Advanced
  • Độ dài
    Trong suốt kỳ học cuối
  • Khai giảng:
    Tháng 1/ Tháng 4/ Tháng 6/ Tháng 9

Chứng minh sự thông thạo
Đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh Bắc Mỹ của bạn trong môi trường làm việc hoặc học tập hàng ngày. Đây là chương trình lý tưởng cho các bạn muốn ghi danh vào đại học hoặc phát triển công việc quốc tế tại Bắc Mỹ.

Mô tả kỳ thi
Bài kiểm tra TOEFL đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong học thuật ở khu vực Bắc Mỹ. Bài kiểm tra TOEIC đánh giá khả năng tiếng Anh trong môi trường làm việc thực tế.

EF Learning Guarantee
Đảm bảo kết quả học tập với EF
Trình độ tiếng Anh của bạn sẽ đạt cấp độ cao hơn sau mỗi 6 tuần *Với điều kiện, bạn cần phải tham gia các lớp học đầy đủ và hoàn tất các bài tập. Bạn có thể đạt được sự tiến bộ nhanh hơn dựa trên sự nỗ lực của bản thân. Phương pháp học của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển khả năng ngôn ngữ - nếu không, bạn sẽ được học miễn phí cho đến khi đạt được tiến bộ như cam kết. *Với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh sẽ có tiến độ học tập khác.